Bir Sayfa Seçin

Meme Kisti

Kist: İçi sıvı dolu kesecikler olan kistler, memedeki süt kanalı bezlerindeki genişlemeler sonucunda oluşuyor. Her 14 kadından birinde ve sıklıkla 40-49 yaş arasında görülüyor. Genel olarak memedeki kitlelerin yüzde 25’ini oluşturuyor. Kistlerin beşte biri 1 cm’den...

Fibroadenom

Fibroadenom: Kadınlarda memede en sık görülen selim tümör türüdür. Genelde 20-30 yaş arası genç kadınlarda tek bir adet görülüyor. Hastaların yüzde 10-15’inde birden fazla rastlanıyor. Fibroadenomların üçte ikisi basit fibroadenomlerdir ve ek risk faktörü yoksa (aile...

Mastit ,Meme Apsesi

Meme Apsesi ve Mastit: Memenin iltihabı hastalıkları (mastitler), 18-50 yaş arası görülüyor. Apse (püy) varsa acil cerrahi olarak boşaltmak gerekiyor. Klinik olarak bazen meme kanserinden ayırt etmek zor olabiliyor. Antibiyotik tedavisine cevap vermeyen durumlarda...

Pankreas Kanseri

Pankreas Kitleleri ve Kanseri: Pankreatik Tümörler Sınıflama: Pankreas Başında Kitle Sınıflandırma: Fonksiyonel sınıflandırma: Ekzokrin Kaynaklı: Primer pankreas tümörlerinin %99’unu oluşturur. Pankreatik Duktal Adenokarsinom ~90-95% Kistik Tümörler intraduktal...

Kasık Fıtığı

 Kasık Fıtığı (İnguinal Herni): Kasık bölgesinde ağrılı veya ağrısız şişlik ile bulgu veren,karın duvarında ki zayıflığa bağlı gelişen bir hastalıktır.Direkt ve indirekt olmak üzere iki tipi mevcuttur.Erkeklerde ,kadınlara göre daha sık gözlenir.Şişlik ayaktayken ,...