Bir Sayfa Seçin
Appandisit Ameliyatı Sonrası

Appandisit Ameliyatı Sonrası

APPANDİSİT AMELİYATI SONRASI: Appandisit ameliyatı sonrası dönem kişiden kişiye,yapılan ameliyata (açık-laparaskopik),verilen anesteziye (genel-spinal)ve appandisitin evresi (patlama gösterip göstermemesine göre) değişiklik gösterebilir. Perforasyon (patlama)...

Anal Fistül

Anal Fistül: Fistül iki yüzey arasında anormal olarak gözlenen kanal oluşumlarına genel olarak verilen bir isimdir.Anal fistül ise deri ve anüs-rektum arasında gelişen tünel şeklinde oluşumlardır.Anal bölgenin en sık hastalıkları arasında sayılabilir.Çoğunlukla...
Tiroid Nodülü

Tiroid Nodülü

NODÜLER VE MULTİNODÜLER GUATR Tiroid bezinde bir yumru mevcutsa buna tiroid nödülü denilmektedir. Eğer tiroid bezi hem iri hemde nodüllü ise, buna nödüler guatr , hem iri hemde birden çok yumru mevcutsa buna da muti nodüler guatr denilir. Nodüllerin hasta ve hekim...

-Kolonoskopik Görüntüler

KOLONOSKOPİK GÖRÜNTÜLER  Çekum  Soliter Rektal Ülser   Sağ Kolon Ca   İnen Kolonda Ülseratif Kolit    Çekumda Divertikül      Rektumda Varis  İnen Kolonda Sapsız Polip  Rektumda Houston Valvleri    İleoçekal Valv    Terminal İleum  Sigmoid Kolonda Divertikül  Sigmoid...