Bir Sayfa Seçin

Pankreas Kitleleri ve Kanseri:

Pankreatik Tümörler Sınıflama:

Pankreas Başında Kitle

Sınıflandırma:

Fonksiyonel sınıflandırma:

Ekzokrin Kaynaklı: Primer pankreas tümörlerinin %99’unu oluşturur.

Pankreatik Duktal Adenokarsinom ~90-95%

Kistik Tümörler

intraduktal papiller müsinöz Neoplazm (İPMN)

Endokrin Kaynaklı: Pankreasın kana verdiği hormonları üreten hücrelerden kaynaklanan tümörlerdir.

-Fonksiyonel olmayan

-Fonksiyonel

Mezenkimal Kaynaklı:Pankreasın damar,sinir,lenfatik ve bağ dokusu kaynaklı tümörleri olup,pankreatik tümörlerin %1-2 sini oluşturur.

Pankreasa Metastaz Yapan Tümörler:Pankreas metastazı sık gözlenen bir durum olmayıp,tüm kanserler içinde  %3-12 arasında gözlenir.Pankreas kanserleri içinde %2-5 arasında bir oran oluşturur.

En sık metastaz yapan organ tümörleri:

-Böbrek

-Cilt(Melanom)

-Meme

-Akciğer

-Mide

-Kalın Bağırsak

Ekzokrin Tümörler:

Duktal Adenokarsinom,uzak ara en sık gözlenen pankreas tümörü olup,%65 oranında baş bölgesine yerleşir ve kötü seyirlidir.

Kistik Tümörler,

intraduktal papiller müsinöz tümör (IPMN)

seröz kistadenom

müsinöz kistik tümör

Endokrin tümörler:

Fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan olmak üzere ikiye ayrılır.

Fonksiyonel: ~85%

İnsilünmoa: en sık, 10% malign

Gastrinoma: ikinci en sık, 60% malign

Glukagonama: 80% malign

VIPoma: 75% malign

Somatostatinoma: 75% malign

Fonksiyonel olmayan: ~15%

*üçüncü en sık

*85-100% malign

*Çoğunlukla büyük olup,hormon aktivite bozukluğu sonrası oluşur.

Mezenkimal Tümörler:

Pankreatik tümörlerin %1-3 ünü oluşturur.

*Lenfanjiom

*Lipom

*Pankreatoblastom

*Teratom

*Lenfoma

*Schwannom

*Neurofibrom

*Sarcom

Lokalizasyona göre sınıflama:

Pankeass Başı:

*Seröz Kistadenom

*İntraduktal papiller müsinöz tümör

*Duktak Adenokarsinom

*Pankreatoblastom(çocuklarda ,nadir)

Gövde-Kuyruk:

*Müsinöz Kistik Tümör

*Papiller Kistik Tümörler

*Kanal içi (intraduktal)

*Pankreatik İntraduktal Tümör

*İntraduktal Papiller Müsinöz Tümör

*İntraduktal Tübiler Tümör

Pankreas Duktal Karsinomu:

Epidemiyoloji:

Pankreas kanseri,sindirim sistemi kanserlerine bağlı ölümlerin %22’sini oluşturmaktadır.Kansere bağlı tüm ölümlerin ise %5’ini oluşturur.Vakaların %80’den fazlası 60 yaş ve üzeri hastalar oluşturmaktadır.

Risk faktörleri:

*Sigara: en kuvvetli çevresel risk faktörüdür.

*Hayvansal yağ ve proteinlerden zengin beslenme

*Obezite

*Aile öyküsü:

*Genetik Hastalıklar

*Ailesel Kolon polip sendromları

*Ailesel meme kanseri

*Ailesel atipik mutiple mol melanom

*Heredeiter Pankreatit

*Ataksi-telenjektazi

*Peutz-jeughers sendromu

Yoğun alkol tüketiminin pankreas kanserlerinde zayıf da olsa etkisi olduğu gösterilmiştir.

Klinik:

*Ağrı(en sık)

*Ağrısız Sarılık

*Yeni tanı diyabet

Lokalizasyon:

*Baş ve unsinat bölge:%65

*Gövde ve kuyruk: %35

TANI:

*Labaratuarda sarılık,karaciğer fonksiyon testlerinde yükselme,Ca 19-9 yükselmesi,anemi,sedimantasyon yüksekliği

Ultrason:

Pankreasta kitle,safra yollarında genişleme,safra kesesinde şişkinlik

Tomografi-Mr:

Kitlenin, etraf organlarla ve safra yolları ile ilişkisi,metastaz yapıp yapmadığı değerlendirilir.

Görüntüleme eşliğinde biyopsi:

Görüntüleme eşliğinde kitleden biyopsi alma ve patolojik tanı koyma işlemidir.

TEDAVİ:

Çoğu pankreas kanseri  tanı anında, ameliyatla çıkarılamaz aşamada yakalanmaktadır.

Whipple Ameliyatı,evre 1 ve 2 kanserler için önerilmekte olup,morbiditesi %20-30 arası ,mortalite riski ise %5 lerde bildirilmektedir.

Etraf yayılımı gösteren tümörlerin ise bir kısmı direkt ameliyat edilebilmekte olup,bir kısmına ise operasyon öncesi tedavi verilerek küçültme amaçlanmakta,yeterli gerileme gözlenirse ameliyat edilebilmektedir.Hastalığın evresine göre ameliyat sonrası ve/veya ameliyat edilmeden hastaya kemoterapi verilebilmektedir.

Ayırıcı Tanı:

*Akut Pankreas iltihabı

*Krnoik Pankreas iltihabı

*Diğer pankreas tümörleri

*Safra yolu kanserleri

*Oniki parmak Bağırsağı Kanserleri

*Pankreas metastazları

%d blogcu bunu beğendi: