Bir Sayfa Seçin

Anal Fistül:

Fistül iki yüzey arasında anormal olarak gözlenen kanal oluşumlarına genel olarak verilen bir isimdir.Anal fistül ise deri ve anüs-rektum arasında gelişen tünel şeklinde oluşumlardır.Anal bölgenin en sık hastalıkları arasında sayılabilir.Çoğunlukla geçirilmiş makat bölgesi bezlerindeki bir abseye ikincil gelişirler.Yani anal fistül genellikle, anal apsenin devamı gibidir, anal apsenin kronikleşmiş hali de denebilir. Anal fistül demek için makat deliğinin dışında 1 cm ya da 8-10 cm uzaklığında kalça bölgesinde veya iki bacak arasındaki bölgede bir fistül ağzının-deliğin bulunması gerekir

Fistül makattan kokulu, kanlı veya iltihaplı akıntı gelmesi, dışkılama problemi ve idrar yapmada problem gibi belirtiler gösterir. Fistül bağırsakla anüs kenarı arasında kanal oluşur ve bu kanaldan dışkıyla kirlenme sebebiyle sürekli akıntı olur. Normalde akıntı çok sorun yaratmaz ama zamanla akıntının ciltte yaptığı hasar kaşıntı ve yanmaya sebep olabilir.Anal abse olması durumunda  şişlik, titreme, ateş ve genel durum bozukluğu gibi belirtiler görülür. Bu durumda mutlaka cerrahi olarak apsenin boşaltılması gerekmektedir.

Anal Fistül Çeşitleri:

İntersfinkterik Fistüller (%70)

Transfinkterik Fistüller (%25)

Suprasfinkterik Fistüller(%5)

Ekstrasfinkterik Fistüller(%1)

Tedavi:

-Seton Tekniği

Yüksek yerleşimli veya eksternal anal sfinkteri (dışkıyı tutma kası) içine alan bir fistül varlığında seton tekniği tercih edilir. Bu teknikte fistülün bağırsaktaki (iç) ve derideki (dış) ağızları arasından bir ip veya lastik geçirilirek bağlanır. Zaman içinde bu ip veya lastik daraltılarak, eksternal anal sfinkteri (dışkıyı tutma kası) kademeli olarak fistül boyunu kademeli olarak kesmesi beklenir. Seton tekniğinde, nedbe oranı azdır, ancak % 2-20 oranında dışkı veya gazı tutamama (inkontinens) gelişebilir. Bu yöntem sonrası perianal fistül nüksü % 0-10 arasında görülür.

-Fistülotomi veya fistülektomi tekniği

Fistülotomi veya fistülektomi tekniği, aynı zamanda lay-open veya açığa bırakma tekniği olarakta adlandırılır. Fistülün bağırsaktaki ve derideki ağızlarını bularak aradaki dokuların kesilmesi ve fistülün kazınması prensibine dayanır. Bu teknik dışkı veya gazı tutamama (inkontinens) komplikasyonuna yol açabileceğinden, eksternal anal sfinkteri (dışkıyı tutma kası) içine alan fistüller için uygun değildir. Fistülotomi tekniğinde % 2-20 oranında dışkı veya gazı tutamama (inkontinens) gelişebilir. Bu yöntem sonrası perianal fistül nüksü % 2-10 arasında görülür.

-Fibrin yapıştırıcı tekniği

Fibrin yapıştırıcı adlı yapışan geri dönüşümlü bir maddenin fistülün içine enjektör ile verilmesi prensibine dayanır. Hastaya fazla bir yük getirmez ve dışkı veya gazı tutamama (inkontinens) sorununa yol açmaz. Perianal fistül tedavisinde fibrin yapıştırıcı uygulaması ile başarı oranı % 40-60 arasında değişmektedir.

-Tıkaç tekniği

Fistülün plug veya tıkaç ile tıkanması pensibine dayanır. Bu teknikte kullanılan tıkaç, domuzların ince bağırsağından yapılan steril ve geri dönüşümlü bir maddedir. Fistülün derideki (dış) ağzından içeriye tıkaç maddesi verilir ve daha sonra derideki ağızı dikilerek kapatılır ve böylelikle fistülün doğal yolla iyileşmesi hedeflenir. Perianal fistül tedavisinde tıkaç tekniği ile başarı oranı % 60-80 arasında değişmektedir.

-Flep tekniği

Perianal fistül tedavisinde endorektal ilerletme flebi tekniği, fistülün iç ağzının bulunarak bu ağzın etrafındaki bölümdeki bir bağırsak bölümünün kaldırılması, fistülün iç ağzının kapatılması ve sonra daha önceden kaldırılmış olan bağırsak bölümünün fistül iç ağzının üzerine kaydırılması veya dikilmesidir. Endorektal ilerletme flebi tekniğinde % 20 oranında dışkı veya gazı tutamama (inkontinens) ve % 20 oranında nüks görülür.

%d blogcu bunu beğendi: