Bir Sayfa Seçin

Safra Kesesi Ameliyatı Sonrası Diyet

Safra Kesesi Ameliyatı Sonrası Eğer safra kesesinde taş oluşuyorsa safra kesesinin artık çaılşmadığı ve bu çalışmayan organın kişi için gereksiz olduğu düşünülür.Safra ameliyatı ise çalışmayan safra kesesinda iltihap oluşmaya başladığında göz önünde...

SAFRA KESESİ KANSERİ

Safra kesesi kanseri Safra kesesi duvarından kaynaklanan kötü huylu tümörler safra kesesi kanseridir. Biyolojik olarak agresif tümörlerdir. Hastalığın risk faktörleri arasında safra kesesi taşları, polipleri, porselen kese, obezite ve nitrozamin gibi bazı kimyasallar...

TIKANMA SARILIĞI

Tıkanma sarılığı Tıkanma sarılığı ana safra yolları üzerine bir bası veya bu kanallar içinde tıkayıcı bir oluşum nedeniyle bağırsağa safra akışının durmasıdır. Bu tıkanma sonucu ciltte sararma görülür. Tıkanma sarılığının uzun dönemdeki sonucu karaciğer dokusunda...

SAFRA YOLU KİSTLERİ

Safra Yolu Kistleri Safra yolu kistleri ana safra kanalılar veya karaciğer içindeki safra kanallarının anormal genişlemeleriyle giden bir hastalıktır. Bu kistler koledok kisti olarak da adlandırılır. Gerçek nedeni bilinmeyen safra yolu kistlerinin hem doğumsal hem de...

SAFRA POLİBİ

Safra Polibi: Safra kesesinde görülen polipler kötü huylu ya da iyi huylu olabilir. İyi huylu olanlar daha sık görülmektedir. Lipom, kolesterol, papiller, epitelyal, heterotropik, adenomatöz iyi huylu polipler arasındadır. Kolesterol polipleri safra kesesinde görülen...