Bir Sayfa Seçin

 

HİPERTİROİDİ:

Tirotoksikoz: Sebebi ne olursa olsun tiroid hormon fazlalığı

Hipertiroidi: Tiroid bezi kaynaklı tiroid hormon fazlalığı

Tirotoksikoz durumunda ilk olarak etiyolojisi belirlenmelidir.Klinik tablo ve başlangıç biyokimyasal değerleri net değil ise;

. TSH reseptör antikoru (TRAb) bakılır.

. Radyoaktif iyot alımı/uptake belirlenir.

. Ultrasonda tiroidal kan akımı ölçülür.

. Toksik adenom veya toksik multinodüler guatr için Teknesyum 99m perteknetat taraması yapılır.

Hipertiroidi semptomları olan tüm hastalara,özellikle yaşlı ve dinlenme anında kalp hızı dakikada >90 olan hastalara beta-bloker ajan verilmelidir.

 

GRAVES HASTALIĞI

Graves hipertiroidizmli hastaların tedavi seçenekleri;

. Anti-tiroid ilaçlar

. Radyoaktif iyot tedavisi

. Tiroidektomi

 

Anti-Tiroid İlaç Tedavisi

-Metimazol ilk tedavi seçeneğidir.

-Propiltiourasil (PTU),gebeliğin ilk trimestırında,metimazolle yan etki varlığında ve tiroid fırtınası varlığında tercih edilir.

-Tedavi öncesi mutlaka hastaların karaciğer fonksiyon testlerine ve tam kan sayımına bakılmalıdır.

-Metimazol günlük dozu bir defadır.

. sT4: Normal değerin 1-1,5 katı ise 5-10 mg

. sT4: Normal değerin 1,5-2 katı ise 10-20 mg

. sT4: Normal değerin 2-3 katı ise 20-30 mg

. Yan etkileri: Kolestatizm,Embriyopati,Atropati

-Propiltiourasil(PTU) günde 2-3 defa 50-150 mg

. Yan etkileri: Agranülositoz, ANCA(+) vaskülit,fulminan hepatik nekroz

 

-Endikasyonlar:

. Remisyon ihtimali yüksek olan hastalar (ılımlı hastalık,küçük guatr,düşük veya negatif TRAb titreli)

. Cerrahi riski arttıran komorbidite durumları

. Opere ya da radyasyonlu boyun

. Biyokimyasal olarak hipertiroidiyi hızlı düzeltmek için

. Orta veya şiddetli Graves oftalmopatisi(İlk seçenek cerrahi tedavidir)

 

-Kontrendikasyonlar:

. İlaca karşı ciddi yan etki varlığı

 

-Radyoaktif İyot Tedavisi

Tedaviden 4-6 hafta sonra semptomlar ve TFT normale döner.Ötiroidizm sonrası yıllık TFT kontrolü yapılır.Nüks gelişir ise ilk tedavi sonrası 6. ayda radyoaktif iyot tedavisi tekrarlanır.

 

-Kontrendikasyonlar:

. Gebelik-laktasyon

. 4-6 ay içinde gebe kalmak isteyen kadınlar

. Eşlik eden tiroid kanseri ya da kanser şüphesi

 

-Cerrahi Tedavi:

Uygulanacak olan cerrahi total/totale yakın tiroidektomi

 

-Endikasyonlar:

. Dört-altı aydan önce gebelik planlayan kadınlar

. Semptomatik baskı yapan ve büyük guatr (>80 gr)

. Azaltılmış radyoaktif iyot tutulumu

. Sitoloji ile kanıtlanmış tiroid kanseri veya şüphesi

. Eş zamanlı cerrahi gerektiren hiperparatiroidizm

. Non-fonksiyonel veya hipoaktif >4 cm nodülü olan hastalar

. Orta-ciddi aktif Graves oftalmopatili hastalar

. TRAb değeri yüksek olan hastalar

 

-Kontrendikasyonlar:

. Operasyona engel ciddi komordibite içeren hastalıklar

. Diğer organlarda iler evre kanser varlığı

. Göreceli kontrendikasyon olarak;gebelik(2.trimesterda opere edilebilir)

 

-Graves hastalığında nodül yönetimi ötiroid hastalardaki gibi olmalıdır.

 

Toksik Adenom ve Toksik Multinodüler Guatr

Bu hastalardan toksik multinodüler guatr hastalarına sıklıkla tiroidektomi,toksik adenom hastalarına ise tiroidektomi veya radyoaktif iyot tedavisi uygulaması önerilir.

 

Radyoaktif İyot Tedavisi

-Endikasyonlar:

. İleri yaş

. Cerrahi riski artıran komorbidite durumları

. Opere yada radyasyonlu boyun

. Küçük boyutlu guatr

 

-Kontrendikasyonlar

. Gebelik-laktasyon

. 4-6 ay içinde gebe kalmak isteyen kadınlar

. Eşlik eden tiroid kanseri ya da kanser şüphesi

 

-Cerrahi Tedavi

Toksik adenomda uygulanacak cerrahi tedavi lobektomi,toksik MNG de ise total veya totele yakın tiroidektomidir.

-Endikasyonlar:

. Semptomatik baskı yapan ve geniş guatr (>80 g)

. Azalmış radyoaktif iyot tutulumu

. Sitoloji ile kanıtlanmış tiroid kanseri veya şüphesi

. Retrosternal uzanım

. Hızlı ötiroid hale gelme gereksinimi veya isteği

 

-Kontrendikasyonları:

. Operasyona engel ciddi komorbidite içeren hastalıklar

. Diğer organlarda ileri evre kanser varlığı

. Göreceli kontrendikasyon olarak;gebelik(2.trimesterda opere olabilir)

 

Antitiroid İlaç Tedavisi

Nadir durumlarda uzun dönem düşük doz metimazol tedavisi uygun olabilir.

 

-Endikasyonları:

. İleri yaş

. Cerrahi riski artıran komorbidite durumları

. Opere yada radyasyonlu boyun

 

-Kontrendikasyonları;

. İlaca karşı ciddi yan etki varlığı

KAYNAK:TİROİDİN CERRAHİ HST PLK  NOTLARI

%d blogcu bunu beğendi: