Bir Sayfa Seçin

TİP 2 DİAYABET CERRAHİSİ

                    

TİP 2 DİYABET CERRAHİSİ (Metabolik Cerrahi ) nedir?

 Metabolik cerrahi, son yıllarda tip 2 şeker hastalığı tedavisinde etkin olarak kullanılmaya başlayan bir yöntemdir. Halk arasında şeker ya da diyabet ameliyatı olarak da bilinen metabolik cerrahi, aslında metabolik sendromun (obezite, tip 2 diyabet, yüksek kolesterol ve hipertansiyon) ameliyat yöntemleri ile tedavi edilmesine denmektedir. Metabolik sendrom,çağın hastalığı olarak kabul edilemekle birlikte  tedavi edilmediğinde kişinin gündelik hayatına engel olmasının yanında, organ hasarı ve kalp-damar hastalıklarına neden olarak ölüme kadar götürebilen son derece ciddi bir durumdur

Metabolik cerrahi neden yapılır?

  • Tip 2 diyabet tedavisinde: Tip 2 şeker hastalığı tedavisinin temeli ameliyat değildir. Egzersiz, kilo kontrolü, ilaçlar ve gerektiğinde insülin tedavisi tüm hastalarda uygulanması gereken temel tedavi yöntemidir. Ancak tüm araştırmalar bize çok yakın takip edilen ve kurallara uyan hastalarda dahi kan şekeri kontrolünün çoğu zaman istenildiği kadar iyi olmadığını ve sıklıkla diyabete bağlı komplikasyonların geliştiğini göstermektedir. Tip II diyabet tedavisinde metabolik cerrahi yöntemleri ile hastalığı çok uzun süreler boyunca etkin bir şekilde tedavi etmek mümkündür.
  • Metabolik sendrom tedavisinde: Metabolik sendrom bel çevresinde artış, hipertansiyon, kan yağ seviyelerinde yükselme ve insülin direnci, ileri safhalarda ise diyabet gelişmesi ile karakterize bir hastalıktır. Metabolik cerrahi ile sadece şeker hastalığı değil, metabolik sendrom da çok etkin bir şekilde tedavi edilebilir.

Metabolik Cerrahi kimlere yapılır?

Tip I diyabet hastaları metabolik cerrahiden fayda görmezler. Tüm şeker hastalarının %90’ı ise tip II diyabettir ve bu hastalar metabolik cerrahi ile şeker hastalığından kurtulabilir. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada yaklaşık 500 milyon tip II diyabet hastası vardır ve bu hastaların %90’ı fazla kilolu ya da obez hastalardır. Obezite kriteri olarak Vücut Kitle İndeksi kullanılmaktadır.

Şeker hastalığı ameliyatı kimlere yapılır?

Hastanın kaç yıldır diyabet hastası olduğu, insülin kullanıp kullanmadığı, Hemoglobin A1c düzeyi (3 aylık kan şekeri kontrol ölçümü) ameliyat kararında göz önüne alınan kriterlerdir.

  • Vücut kitle indeksi 40’ın üzerinde olan tüm hastalar ve
  • Vücut kitle indeksi 30’un üzerinde olan ve uygun tedaviye rağmen kan şekeri kontrolü bozuk olan hastalara yapılır.

Ancak hastanın diyabet ameliyatından fayda görmesi için en önemli kriter pankreastan insülin salgılanmasının olmasıdır. Başka bir deyişle pankreasın insülin salgılama kapasitesinin bitmemiş olması gerekmektedir. Ameliyat öncesi dönemde çeşitli testlerle bunun değerlendirilmesi gerekir.

Bunun dışında, diyabet hastalığı kısa süre önce başlayan ve henüz insülin tedavisi gerekmeyen, kısa süredir ve düşük dozda ilaç kullanan ya da sadece ağızdan ilaç kullanan hastalarda ameliyatın etkinliği daha fazladır

Metabolik cerrahi nasıl yapılır?

Metabolik ameliyatların tümü laparoskopik yöntemle (kapalı ameliyat) uygulanır. Hastaya büyük bir kesi yapılmaz, 4 ya da 5 delikten girilen aletler ile ameliyat bitirilir. Ameliyat süresi kullanılacak yönteme göre 1 ile 3 saat arasında değişir. Hastalar ameliyattan sonra 3-4 gün hastanede kalır ve kısa süre içerisinde normal hayatlarına dönebilirler.

Diyabet tedavisinde kullanılan pek çok ameliyat yöntemi vardır. Bunlar Gastrik by-pass, Minigastrik by-pass, Duodenal switch türevleri (SADI-S ameliyatı gibi), Transit Bipartisyon, İleal transpozisyon ve bu ameliyatların çeşitli türevleridir. Bu ameliyatların bir kısmı hem bağırsaklardan emilim bozucu, hem de yemek yemeyi kısıtlayıcı ameliyatlardır. Hangi hastaya hangi ameliyatın uygun olduğu hastaya göre karar verilir.Bu karar sırasında hastanın obezite düzeyi ve pankreas rezervi göz önüne alınır.

Metabolik cerrahi diyabet tedavisinde etkili mi?

Tip II diyabet tedavisinde ispatlanmış en etkin yöntem metabolik cerrahidir. Uzun dönemde %90’lara varan etkinlik gösterilmiştir. Bazı ameliyatların etkileri diğerlerinden daha fazladır ama buna karşın hastada vitamin ve mineral kaybı, uzun dönemli ishal gibi yan etkiler gelişebilir. Yapılacak ameliyat hastanın durumuna en uygun şekilde ve kar-zarar hesabı göz önüne alınarak seçilir.

Metabolik cerrahiden her hasta eşit düzeyde yarar görmeyebilir. Hastaların önemli bir kısmında insülin kullanma ihtiyacı tamamen ortadan kalkarken, bazı hastalarda ilaç kullanmaya devam etmek gerekebilir. Burada önemli olan ilaç kullanımı devam edecek olsa bile hastanın kan şekeri kontrolünün ve diyabete bağlı komplikasyonların önlenmesidir.

Metabolik cerrahinin riskleri ve yan etkileri var mı?

Metabolik cerrahinin riskleri diğer ameliyatlardan daha fazla değildir. Örneğin bir safra kesesi ameliyatı ile Metabolik Cerrahinin riski nerede ise aynıdır. Bu ameliyatların riskinin şeker hastalığının hastada yarattığı uzun dönemli risklerden çok daha düşük olduğu bir gerçektir. Burada en önemli nokta hastanın bu ameliyatlar konusunda tecrübeli olan bir cerrah tarafından ve ortaya çıkabilecek sorunlarla başa çıkabilecek tam donanımlı bir merkezde ameliyat olmasıdır